Turystyka pod żaglami- bezpieczeństwo

Bardzo istotną kwestią, jaką powinien wpoić sobie, każdy uczestnik morskich podróży jest zachowanie bezpieczeństwa.

Przestrzeganie zasad i reguł jest tutaj bardzo istotne.

Niezależnie od sytuacji, każda z osób, która wkracza na pokład staje się członkiem załogi, która podlega kapitanowi lub sternikowi jachtu, w zależności od posiadanych uprawnień.

Bowiem to właśnie od niego zależy spokój i opanowanie w razie niebezpiecznej sytuacji, a także w jego rękach leży bezpieczeństwo całej załogi podczas rejsu.

Niezależnie od stopnia patentu, każdy z uczestników jest zobowiązany do sprawdzenia i przewidzenia wszelkich rzeczy oraz sytuacji, które w jakikolwiek sposób mogłyby wpływać na nieoczekiwane sytuacje podczas rejsu.

Każde zauważone usterki należy zgłaszać osobie kompetentnej i jeśli jest to możliwe automatycznie naprawiać.

Nie trzeba chyba wspominać o podstawowych zasadach ostrożnego poruszania się po pokładzie, który jest śliski i mokry, o nie wychylaniu się za burtę, czy innych tego typu manewrach.