Czujniki bezpieczeństwa na torach

Z myślą o czasowym, czyli jak najwcześniejszym wykrywaniu różnorakich awarii i uszkodzeń taboru kolejowego stworzono specjalny system czujników, określanych jako ASDEK. Są to nowoczesne urządzenia typu modularnego, które mają za zadanie „zgłaszanie” wszelkich nieprawidłowości, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa poruszających się po torach pociągów – ryzyko wykolejenia, niemożności wyhamowania, różnego typu deformacji pociągu.

Wszystkie te czynniki istotnie wpływają na obniżenie bezpieczeństwa i komfortu, ludzi podróżujących środkami transportu kolejowego. Czujniki tego typu mają za zadanie bieżący pomiar temperatury, który odbywa się bezkontaktowo, dzięki wykorzystaniu właściwości promieniowania podczerwonego.

Inny rodzaj czujników, określanych jako światłowodowe, jest z kolei przystosowany do mierzenia stopnia nacisku pomiędzy kołem pociągu, a szyną. Wszelkie pomiary, które mają miejsce na torach, są odpowiednio przetwarzane, a następnie przedstawiane w postaci przejrzystej prezentacji.